Pasar al contenido principal

Ludwika

Sexo de Ludwika
Mujer
Significado de Ludwika

Fama y guerra.

Origen de Ludwika
germano
Variantes de Ludwika